Politika a vize naší společnosti

Naším cílem je moderní společnost, založená na sociálně enviromentální platformě, splňující nejpřísnější kritéria jakosti a kvality a přístupu k zaměstnancům, odběratelům a přírodnímu prostředí.

Zaměstnanci:

  • Striktně dodržujeme všechny zákony této země, které souvisejí se zaměstnanci a zaměstnaností
  • Dbáme na rozvoj zaměstnanců, provádíme jejich pravidelná školení (BOZP), zajišťujeme povinné lékařské prohlídky
  • Přistupujeme k naším zaměstnancům jako k nejdůležitější a stěžejní části naší firmy, která vytváří přidanou hodnotu, zaměstnanců si vážíme tak, jako kdyby byli součástí naší rodiny a to nejen ve formě odměňování za odvedenou práci

Politika jakosti:

  • Jakost a kvalita je naší předností, velmi zodpovědně k ní přistupujeme a dodržujeme veškerá pravidla, která nám vytyčují naši odběratelé
  • Jsme certifikovanou společností, máme tyto certifikace: EN ISO 9001:2016
  • Máme automotive certifikaci
  • Provádíme pravidelný interní i externí audit procesů výroby a kvality a to i za účasti externích auditorů