OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Politika kvality HORSTAM, s.r.o.

Vedení organizace HORSTAM, s.r.o. vyhlašuje následující Politiku kvality:

►  Vedení organizace HORSTAM, s.r.o.

  • se plně ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu v celé organizaci při zohlednění rizik, nebezpečí a příležitostí.
  • se zavazuje plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem, službám a produktům.
  • se zavazuje poskytovat zdroje pro provoz a zlepšování systému managementu kvality.
  • se neustále snaží dosahovat, udržovat a zlepšovat kvalitu svých prací, služeb a produktů ve vztahu k požadavkům na kvalitu, zejména využíváním cílů kvality.

►  Organizace usiluje o to, aby se stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty pro zákazníka.

►  Zodpovědným přístupem všech zaměstnanců chce organizace trvale dosahovat vysokého stupně kvality všech poskytovaných prací, služeb a produktů.

►  Zaměstnanci jsou zapojeni do trvalého systému vzdělávání a získávání povědomosti o významu kvality.

►  Organizace a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.

►  Organizace vytváří dlouhodobé dodavatelsko odběratelské vztahy se stabilizovaným počtem dodavatelů, zejména pokud mají zavedený systém managementu kvality.

►  Vzájemně výhodné vztahy zvyšují schopnost organizace a jejich dodavatelů vytvářet užitnou hodnotu pro všechny zainteresované.

►  Soustavné komplexní zvyšování kvality práce zajistí prosperitu celé organizace.

►  Pro zajištění konkurenceschopnosti a dlouhodobé perspektivy je zcela zásadním kritériem spokojený zákazník. Proto je nutné vyvíjet maximální úsilí k tomu, aby požadavky a očekávání zákazníka byly vždy splněny nebo překročeny.

►  Organizace se zákazníky vytváří dlouhodobé partnerské vztahy na bázi oboustranné výhodnosti. Tím zvyšuje loajálnost zákazníka a efektivitu a posiluje vlastní konkurenceschopnost.

►  Přístup k zákazníkovi, jeho potřebám, tužbám či problémům, musí být takový, aby zákazník ani na okamžik neměl důvod zapochybovat o tom, že organizace HORSTAM, s.r.o. je tou nejlepší organizací, s jakou může spolupracovat.

V Brně dne 1. 11. 2016                                                                                                      Martin Horčica, jednatel